32 284 26 25  /  883 449 455

ANALIZA PARAMETRÓW CHODU

Analiza parametrów chodu urządzeniem BTS G-SENSOR 2

Dzięki BTS G-Sensor 2 uzyskujemy dokładne, ilościowe dane obrazujące wszystkie składowe chodu, co pozwala na obiektywną ocenę sposobu poruszania się pacjenta. Urządzenie pozwala na wykrycie nawet niewielkich zaburzeń parametrów chodu, np. brak stabilizacji miednicy, jednostronne skrócenie lub wydłużenie fazy podporu, asymetrii długości kroków, zaburzenia rytmu chodu, zaburzenia równowagi przy zmianie kierunku marszu itd. Ocena ta pozwala terapeucie na precyzyjny dobór ćwiczeń. Stosowany w rehabilitacji, medycynie sportowej, ergonomice oraz do oceny zdolności funkcjonalnych i zmęczenia mięśni.

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.

Istnieje możliwość dojazdu do pacjenta. Oferujemy terapię indywidualna wraz z fizykoterapią oraz neurorehabilitację dziecięcą. Prowadzimy treningi przygotowania motorycznego w klubach sportowych.

DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ

ODWIEDZ NAS:

CENTRUM DR SPALEK
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Gruzełki 19     

Tel : +48 32 284 26 25