Funkcjonalne testy terapeutyczne

Zestaw testów funkcjonalnych pozwala na pełną ocenę zaburzeń funkcji danej okolicy ciała i pojawienia się zjawiska kompensacji. Określa stopień ograniczeń ruchowych lub spadku masy mięśniowej. Bada występowanie zaburzeń czucia, zmian troficznych skóry itp.
Ocena indywidualna ujawnia szereg objawów lub innych informacji, które umożliwiają określenie rodzaju stopnia dysfunkcji, ułatwiają dobór odpowiednich ćwiczeń, zabiegów fizykalnych i kontrolę wyników usprawniania.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Czemu służy Diagnostyka rehabilitacyjna?
Diagnostyka ma na celu określenie możliwie dokładnie dysfunkcji w organizmie pacjenta, będącej przyczyną zgłaszanych przez niego dolegliwości oraz mechanizmu ich powstawania. Opiera się na wywiadzie oraz badaniu funkcjonalnym. Ponadto określa się możliwości i ograniczenia w wykonywaniu przez pacjenta czynności dnia codziennego. Umożliwia to ułożenie planu terapii oraz dobranie odpowiednich działań i zabiegów terapeutycznych. Czasami diagnostykę uzupełniamy badaniem przy pomocy specjalistycznych urządzeń. Między innymi są to : MediMouse® -ruchomość i krzywizny kręgosłupa, BTS G-SENSOR 2 -analiza parametrów chodu, PAB PRO® badanie siły mięśniowej, Vitality Screening Test, badanie równowagi na platformie równoważnej.

Analiza parametrów chodu

Badanie komponentów ciała

Badanie krzywizn kręgosłupa

Badanie równowagi

Funkcjonalne testy terapeutyczne