32 284 26 25  /  883 449 455

Dotacje

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.

Wprowadzenie nowych usług w zakresie diagnostyki i prewencji w dysfunkcjach narządu ruchu w oparciu o innowacyjne urządzenia.

Wartość projektu:  1.092.480,00 zł
Wartość dofinansowania:  500.500,00 zł
Beneficjent:  "TB Polska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajduje się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

ODWIEDZ NAS:

CENTRUM DR SPALEK
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Gruzełki 19     Tel: +48 32 382 06 90
Tel sklep: +48 32 284 26 25
FAX:+48 32 382 06 91

E-mail: biuro@tb-polska.pl
E-mail: zamowienia@tb-polska.pl