32 284 26 25  /  883 449 455

Dotacje

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.

Wprowadzenie nowych usług w zakresie diagnostyki i prewencji w dysfunkcjach narządu ruchu w oparciu o innowacyjne urządzenia.

Wartość projektu:  1.092.480,00 zł
Wartość dofinansowania:  500.500,00 zł
Beneficjent:  "TB Polska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajduje się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

ODWIEDZ NAS:

CENTRUM DR SPALEK
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Gruzełki 19     

Tel : +48 32 284 26 25