32 284 26 25  /  883 449 455

TERAPIA MANUALNA

Terapia manualna jest sposobem badania i leczenia pacjenta.
Zajmuje się: diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń strukturalnych narządu ruchu (kręgosłupa, stawów, mięśni, układu nerwowego). Dzięki rozbudowanemu schematowi badania różnicującego, fizjoterapeuta jest w stanie za pomocą szczegółowego wywiadu i badania odnaleźć zaburzone struktury, stwierdzić stopień ich uszkodzenia oraz przeanalizować mechanizmy pojawienia się dolegliwości. Tym samym stawia hipotezę zaburzenia strukturalnego u pacjenta. Związane jest to przede wszystkim z obszernym wywiadem i wnikliwym badaniem, co w przypadku odwracalnych zaburzeń narządu ruchu jest najistotniejsze.

Przyczyna dolegliwości leży często w dysproporcji pomiędzy możliwościami tkanki do przyjmowania obciążenia, a jej rzeczywistym obciążaniem.

Leczenie polega na zniesieniu tej dysproporcji i przywracaniu fizjologicznej równowagi pomiędzy stawami, mięśniami i strukturami nerwowymi.

Jako leczenie stosowane są techniki: mobilizacji stawów, neuromobilizacje struktur nerwowych, leczenie tkanek miękkich (tj. mięśni, więzadeł, ścięgien), a także medyczny trening funkcjonalny z użyciem urządzeń treningowych dostosowanych do problemów pacjentów.
Na świecie istnieje wiele szkół terapii manualnej. W naszym centrum przeprowadzając terapię bazujemy na najbardziej popularnych w świecie szkołach terapia manualnej m.in.: Kaltenborn, Maitland, Marnitz

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.

Istnieje możliwość dojazdu do pacjenta. Oferujemy terapię indywidualna wraz z fizykoterapią oraz neurorehabilitację dziecięcą. Prowadzimy treningi przygotowania motorycznego w klubach sportowych.

DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ

ODWIEDZ NAS:

CENTRUM DR SPALEK
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Gruzełki 19     

Tel : +48 32 284 26 25