32 284 26 25  /  883 449 455

TRENING PRZYGOTOWANIA MOTORYCZNEGO

Przygotowanie motoryczne ma fundamentalne znaczenie dla zawodowych sportowców i osób trenujących amatorsko. Ponadto tego typu ćwiczenia warto rozpocząć w wieku dziecięcym w celu wyrobienia odpowiednich reakcji zwrotnych, umożliwiających odpowiednie przygotowanie do uprawiania sportu wyczynowo. Opiera się na pełnej ocenie podstawowych wzorców ruchowych, zdiagnozowaniu nierównowagi mięśniowej oraz określeniu słabych punktów w łańcuchach kinematycznych. Przygotowanie motoryczne pozwala na kształtowanie i utrzymanie optymalnej formy zawodnika przy jednoczesnym wyeliminowaniu ryzyka kontuzji wynikającej z przeciążenia.
Formy treningu przygotowania motorycznego są indywidualnie planowane pod kątem wymogów określonej dyscypliny sportowej i ogólnego poziomu motoryki ćwiczącego. Trening przygotowania motorycznego może mieć formę treningu siły, szybkości, równowagi, wytrzymałości, zwinności lub siły eksplozywnej.

 

Cele treningu motorycznego:

  • uzyskanie optymalnego poziomu wytrenowania
  • wyeliminowanie przeciążeń aparatu ruchu i zabezpieczenie przed wystąpieniem kontuzji
  • przyspieszenie procesu rehabilitacji po urazie
  • poprawa stabilizacji kończyn i kręgosłupa, warunkującej pełny rozwój możliwości fizycznych
  • ukształtowanie prawidłowych wzorców ruchowych niezbędnych do osiągnięcia maksymalnej efektywności w danej dyscyplinie
  • ukształtowanie wysokiej formy sportowej pozwalającej na uprawianie sportu bez względu na wiek, ilość obciążeń treningowych i startowych

Odpowiedni dobór metod i profesjonalnych przyborów treningowych pozwala na zintegrowanie przygotowania motorycznego z doskonaleniem umiejętności techniczno-taktycznych charakterystycznych dla danej dyscypliny sportowej.

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.

Istnieje możliwość dojazdu do pacjenta. Oferujemy terapię indywidualna wraz z fizykoterapią oraz neurorehabilitację dziecięcą. Prowadzimy treningi przygotowania motorycznego w klubach sportowych.

DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ

ODWIEDZ NAS:

CENTRUM DR SPALEK
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Gruzełki 19     

Tel : +48 32 284 26 25