32 284 26 25  /  883 449 455

TRENING SENSOMOTORYCZNY

Wykorzystywany jest w zajęciach terapeutycznych oraz treningu sportowym np. podczas ćwiczeń stabilizacyjnych i dla poprawy reakcji równoważnych.
Trening sensomotoryczny polega na stymulowaniu odruchowych mechanizmów kontroli ustawienia segmentów ciała względem siebie. Funkcję proprioceptorów (receptorów czucia głębokiego) można poprawić na drodze specjalistycznych ćwiczeń. Dla wzmocnienia funkcji motorycznych na poziomie rdzenia powinno się wykonywać ćwiczenia równowagi i utrzymania odpowiedniej pozycji ciała. Należy je wykonywać zarówno z kontrolą jak i bez kontroli wzroku. Rehabilitacja powinna także uwzględniać ćwiczenia wzmacniające odruchową, nieświadomą stabilizację stawu, co możemy uzyskać przez wykorzystanie niestabilnego podłoża. Wykonujemy je, aby nasz aparat ruchu pracował w sposób bardziej skoordynowany i był gotowy do wykonywania zadań, które stawia przed nami działanie w naturalnych warunkach.

Trening ten możemy wykorzystywać jako przygotowanie w każdej dyscyplinie sportowej, a więc jako kształtowanie wzorców ruchowych charakterystycznych dla danej dyscypliny.
Techniki stymulacji sensorycznej polegają na pobudzaniu określonych typów receptorów, dzięki czemu otrzymujemy odpowiedź w postaci zmiany napięcia mięśniowego oraz tkanek okołostawowych. Dzięki lepszej analizie położenia własnego ciała w przestrzeni oraz precyzyjnego odbierania zmian i wielkości napięcia mięśniowego możliwa jest poprawa reakcji zwrotnych.

Większość problemów ortopedycznych wynika z zaburzeń o charakterze biomechanicznym. Ćwiczenia sensomotoryczne działają tu prewencyjnie zmniejszając ryzyko odniesienia urazu.

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.

Istnieje możliwość dojazdu do pacjenta. Oferujemy terapię indywidualna wraz z fizykoterapią oraz neurorehabilitację dziecięcą. Prowadzimy treningi przygotowania motorycznego w klubach sportowych.

DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ

ODWIEDZ NAS:

CENTRUM DR SPALEK
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Gruzełki 19     

Tel : +48 32 284 26 25