Analiza parametrów chodu

Analiza parametrów chodu urządzeniem BTS G-SENSOR 2

Dzięki BTS G-Sensor 2 uzyskujemy dokładne dane obrazujące wszystkie składowe chodu, co pozwala na obiektywną ocenę sposobu poruszania się pacjenta. Urządzenie pozwala na wykrycie nawet niewielkich zaburzeń parametrów chodu jak np. brak stabilizacji miednicy, jednostronne skrócenie lub wydłużenie fazy podporu, asymetrii długości kroków, zaburzenia rytmu chodu, zaburzenia równowagi przy zmianie kierunku marszu itp. Analiza ta pozwala terapeucie na precyzyjny dobór ćwiczeń stosowanych w rehabilitacji, medycynie sportowej, ergonomice oraz pozwala na ocenę zdolności funkcjonalnych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Czemu służy Diagnostyka rehabilitacyjna?
Diagnostyka ma na celu określenie możliwie dokładnie dysfunkcji w organizmie pacjenta, będącej przyczyną zgłaszanych przez niego dolegliwości oraz mechanizmu ich powstawania. Opiera się na wywiadzie oraz badaniu funkcjonalnym. Ponadto określa się możliwości i ograniczenia w wykonywaniu przez pacjenta czynności dnia codziennego. Umożliwia to ułożenie planu terapii oraz dobranie odpowiednich działań i zabiegów terapeutycznych. Czasami diagnostykę uzupełniamy badaniem przy pomocy specjalistycznych urządzeń, na przykład: MediMouse® badający ruchomość i krzywizny kręgosłupa, BTS G-SENSOR 2 - analiza parametrów chodu, PAB PRO® - badanie siły mięśniowej, Vitality Screening Test - badanie równowagi na platformie równoważnej.

Analiza parametrów chodu

Badanie komponentów ciała

Badanie krzywizn kręgosłupa

Badanie równowagi