Badanie komponentów ciała

Zmiany masy ciała mogą być spowodowane różnicami proporcji tłuszczów, mięśni lub płynów w organizmie – oznacza to, że konieczna jest indywidualna analiza wyników. Szwajcarskie urządzenie Biacorpus® analizuje bioelektryczną impedancję (BIA), czyli szybko i bezinwazyjnie bada skład ciała. Dodatkowo określenie przesunięcia kąta fazowego (PA) pozwala na dokładną ocenę stopnia wytrenowania. Możliwość kontroli podanych parametrów stanowi wsparcie działań: terapeutycznych, treningowych i dietetycznych.
Dokładne określenie ilości poszczególnych komponentów ciała jest niezbędne w celu opracowania odpowiednich działań mających na celu np. redukcję wagi lub dobranie odpowiednich obciążeń treningowych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Czemu służy Diagnostyka rehabilitacyjna?
Diagnostyka ma na celu określenie możliwie dokładnie dysfunkcji w organizmie pacjenta, będącej przyczyną zgłaszanych przez niego dolegliwości oraz mechanizmu ich powstawania. Opiera się na wywiadzie oraz badaniu funkcjonalnym. Ponadto określa się możliwości i ograniczenia w wykonywaniu przez pacjenta czynności dnia codziennego. Umożliwia to ułożenie planu terapii oraz dobranie odpowiednich działań i zabiegów terapeutycznych. Czasami diagnostykę uzupełniamy badaniem przy pomocy specjalistycznych urządzeń. Między innymi są to : MediMouse® -ruchomość i krzywizny kręgosłupa, BTS G-SENSOR 2 -analiza parametrów chodu, PAB PRO® badanie siły mięśniowej, Vitality Screening Test, badanie równowagi na platformie równoważnej.

Analiza parametrów chodu

Badanie komponentów ciała

Badanie krzywizn kręgosłupa

Badanie równowagi

Funkcjonalne testy terapeutyczne