Trening przygotowania motorycznego

Przygotowanie motoryczne ma fundamentalne znaczenie dla zawodowych sportowców i osób trenujących amatorsko. Tego typu aktywność warto rozpocząć już w wieku dziecięcym, celem wyrobienia odpowiednich reakcji zwrotnych, umożliwiających lepsze przygotowanie do uprawiania sportu wyczynowo. Trening opiera się na pełnej ocenie podstawowych wzorców ruchowych, zdiagnozowaniu nierównowagi mięśniowego oraz określeniu słabych punktów w łańcuchach kinematycznych. Przygotowanie motoryczne pozwala na kształtowanie i utrzymanie optymalnej formy zawodnika przy jednoczesnym wyeliminowaniu ryzyka kontuzji wynikającej np. z przeciążenia.
Formy treningu przygotowania motorycznego są indywidualnie planowane pod kątem wymogów określonej dyscypliny sportowej i ogólnego poziomu motoryki ćwiczącego. Trening przygotowania motorycznego może mieć formę treningu siły, szybkości, równowagi, wytrzymałości, zwinności lub siły eksplozywnej.

 

Cele treningu motorycznego:

  • uzyskanie optymalnego poziomu wytrenowania
  • wyeliminowanie przeciążeń aparatu ruchu i zabezpieczenie przed wystąpieniem kontuzji
  • przyspieszenie procesu rehabilitacji po urazie
  • poprawa stabilizacji kończyn i kręgosłupa, warunkującej pełny rozwój możliwości fizycznych
  • ukształtowanie prawidłowych wzorców ruchowych niezbędnych do osiągnięcia maksymalnej efektywności w danej dyscyplinie
  • doprowadzenie do wysokiej formy sportowej pozwalającej na uprawianie sportu bez względu na wiek, ilość obciążeń treningowych i startowych

Odpowiedni dobór metod i profesjonalnych przyborów treningowych pozwala na zintegrowanie przygotowania motorycznego z doskonaleniem umiejętności techniczno-taktycznych charakterystycznych dla danej dyscypliny sportowej.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Co to jest trening rehabilitacyjny i czemu służy ?
Trening rehabilitacyjny jest indywidualnie dopasowanym zestawem ćwiczeń do danej osoby oraz jej dolegliwości. Pozwala na utrwalenie efektów terapii i zmniejsza ryzyko nawrotu kontuzji. Trening odbywa się pod ciągłym nadzorem fizjoterapeuty i/lub trenera personalnego z wykorzystaniem różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego i w oparciu o metody terapeutyczne takie jak kinezyterapię, pilates, ćwiczenia z elementami stabilizacji kręgosłupa, czy elementy treningu siłowego i wytrzymałościowego. Terapeuta kontroluje poprawność wykonywanych ćwiczeń.

Medyczny trening personalny

Trening przygotowania motorycznego

Trening sensomotoryczny