Trening sensomotoryczny

Wykorzystywany jest w zajęciach terapeutycznych oraz treningu sportowym np. podczas ćwiczeń stabilizacyjnych i dla poprawy reakcji równoważnych.
Trening sensomotoryczny polega na stymulowaniu odruchowych mechanizmów kontroli ustawienia segmentów ciała względem siebie. Funkcję proprioceptorów (receptorów czucia głębokiego) można poprawić na drodze specjalistycznych ćwiczeń. Dla wzmocnienia funkcji motorycznych na poziomie rdzenia powinno się wykonywać ćwiczenia równowagi i utrzymania odpowiedniej pozycji ciała. Należy je wykonywać zarówno z kontrolą jak i bez kontroli wzroku. Rehabilitacja powinna także uwzględniać ćwiczenia wzmacniające odruchową, nieświadomą stabilizację stawu, co możemy uzyskać przez wykorzystanie niestabilnego podłoża. Wykonujemy je, aby nasz aparat ruchu pracował w sposób bardziej skoordynowany i był gotowy do wykonywania zadań, które stawia przed nami działanie w naturalnych warunkach.

Trening ten możemy wykorzystywać jako przygotowanie w każdej dyscyplinie sportowej, a więc jako kształtowanie wzorców ruchowych charakterystycznych dla danej dyscypliny.
Techniki stymulacji sensorycznej polegają na pobudzaniu określonych typów receptorów, dzięki czemu otrzymujemy odpowiedź w postaci zmiany napięcia mięśniowego oraz tkanek okołostawowych. Dzięki lepszej analizie położenia własnego ciała w przestrzeni oraz precyzyjnego odbierania zmian i wielkości napięcia mięśniowego możliwa jest poprawa reakcji zwrotnych.

Większość problemów ortopedycznych wynika z zaburzeń o charakterze biomechanicznym. Ćwiczenia sensomotoryczne działają tu prewencyjnie zmniejszając ryzyko odniesienia urazu.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Co to jest trening rehabilitacyjny i czemu służy ?
Trening rehabilitacyjny jest indywidualnie dopasowanym zestawem ćwiczeń do danej osoby oraz jej dolegliwości. Pozwala na utrwalenie efektów terapii i zmniejsza ryzyko nawrotu kontuzji. Trening odbywa się pod ciągłym nadzorem fizjoterapeuty i/lub trenera personalnego z wykorzystaniem różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego i w oparciu o metody terapeutyczne takie jak kinezyterapię, pilates, ćwiczenia z elementami stabilizacji kręgosłupa, czy elementy treningu siłowego i wytrzymałościowego. Terapeuta kontroluje poprawność wykonywanych ćwiczeń.

Medyczny trening personalny

Trening przygotowania motorycznego

Trening sensomotoryczny