Badanie równowagi

Platforma sensoryczna obrazuje kierunek zaburzeń równowagi ciała oraz problemy z kontrolą przemieszczania środka ciężkości. Urządzenie dodatkowo określa szybkość reakcji na (rozpraszające) bodźce zewnętrzne. Wykorzystanie platformy równoważnej pozwala na bieżącą kontrolę koordynacji ruchowej i reakcji równoważnych.

Regularny i celowy trening na platformie poprawia:

  • funkcjonowanie systemu nerwowego,
  • koordynację międzymięśniową,
  • stabilizację stawów,
  • reakcje mięśniowe i ruchowe.

Platforma sensoryczna używana jest w terapii neurologicznej, korekcji wad postawy, w treningu sportowym oraz w działaniach profilaktycznych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Czemu służy Diagnostyka rehabilitacyjna?
Diagnostyka ma na celu określenie możliwie dokładnie dysfunkcji w organizmie pacjenta, będącej przyczyną zgłaszanych przez niego dolegliwości oraz mechanizmu ich powstawania. Opiera się na wywiadzie oraz badaniu funkcjonalnym. Ponadto określa się możliwości i ograniczenia w wykonywaniu przez pacjenta czynności dnia codziennego. Umożliwia to ułożenie planu terapii oraz dobranie odpowiednich działań i zabiegów terapeutycznych. Czasami diagnostykę uzupełniamy badaniem przy pomocy specjalistycznych urządzeń, na przykład: MediMouse® badający ruchomość i krzywizny kręgosłupa, BTS G-SENSOR 2 - analiza parametrów chodu, PAB PRO® - badanie siły mięśniowej, Vitality Screening Test - badanie równowagi na platformie równoważnej.

Analiza parametrów chodu

Badanie komponentów ciała

Badanie krzywizn kręgosłupa

Badanie równowagi