Badanie równowagi

Platforma obrazuje kierunek zaburzeń równowagi ciała oraz problemy z kontrolą przemieszczania środka ciężkości. Urządzenie dodatkowo określa szybkość reakcji na (rozpraszające) bodźce zewnętrzne. Wykorzystanie platformy równoważnej pozwala na bieżącą kontrolę koordynacji ruchowej i reakcji równoważnych.

 

Regularny i celowy trening poprawia:

  • funkcjonowanie systemu nerwowego,
  • koordynację międzymięśniową,
  • stabilizację stawów,
  • reakcje mięśniowe i ruchowe.

Używane w terapii (np. w przypadkach neurologicznych, w korekcji wad postawy), treningu sportowym oraz w działaniach profilaktycznych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Czemu służy Diagnostyka rehabilitacyjna?
Diagnostyka ma na celu określenie możliwie dokładnie dysfunkcji w organizmie pacjenta, będącej przyczyną zgłaszanych przez niego dolegliwości oraz mechanizmu ich powstawania. Opiera się na wywiadzie oraz badaniu funkcjonalnym. Ponadto określa się możliwości i ograniczenia w wykonywaniu przez pacjenta czynności dnia codziennego. Umożliwia to ułożenie planu terapii oraz dobranie odpowiednich działań i zabiegów terapeutycznych. Czasami diagnostykę uzupełniamy badaniem przy pomocy specjalistycznych urządzeń. Między innymi są to : MediMouse® -ruchomość i krzywizny kręgosłupa, BTS G-SENSOR 2 -analiza parametrów chodu, PAB PRO® badanie siły mięśniowej, Vitality Screening Test, badanie równowagi na platformie równoważnej.

Analiza parametrów chodu

Badanie komponentów ciała

Badanie krzywizn kręgosłupa

Badanie równowagi

Funkcjonalne testy terapeutyczne