Kinezyterapia

Leczenie za pomocą różnych form ruchu w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. Posiada szerokie spektrum zastosowań – także w działaniach profilaktycznych. Najczęściej stosujemy ją przy bólach kręgosłupa oraz dysfunkcjach narządu ruchu. Zabiegi kinezyterapii m.in. zwiększają siłę mięśniową, zakres ruchomości, łagodzą dolegliwości bólowe, poprawiają elastyczność oraz napięcie tkanek.


TERAPIA W PODWIESZENIU, TRAKCJE– LEVITAS

Urządzenie daje możliwość przeprowadzenia ćwiczeń mających na celu przyrost siły mięśniowej lub zwiększenia zakresu ruchu.

Rodzaje podwieszeń:

 • ćwiczeń czynnych w odciążeniu
 • ćwiczeń czynnych w odciążeniu z oporem
 • ćwiczeń czynnych z oporem
 • ćwiczeń samowspomaganych
 • trakcje – podwieszenie pacjenta w celu uzyskania efektu odciążenia kręgosłupa


WSKAZANIA: dyskopatie, ograniczenia ruchomości np. po unieruchomieniu, obniżona siła mięśniowa, wzmożone napięcie mięśni, zmiany zwyrodnieniowe i zespoły bólowe stawów, po zabiegach chirurgicznych, rekonstrukcjach narządu ruchu

PRZECIWWSKAZANIA: zawroty głowy, zespół Meniere’a, niestabilność stawów, rozległe uszkodzenia i stany zapalne skóry, oparzenia, niewydolność serca i układu krążenia, padaczka, miażdżyca kończyn dolnych, zaburzenia psychiczne, osteoporozaTERAPIA URZĄDZENIEM 3D TUTOR®

3DTutor® stosowany jest w terapii odcinka szyjnego kręgosłupa, tułowia, kończyn górnych i dolnych. Koncepcja pracy z tym urządzeniem bazuje na kontrolowanych ruchach poszczególnych części ciała. Czujnik umożliwia prowadzenie terapii na poziomie dostosowanym do każdego pacjenta, z wykorzystaniem gier, które motywują do osiągania coraz lepszych wyników i określonych w programie celów. Gry zaprojektowano tak, aby mogły z nich korzystać osoby z różnymi schorzeniami neurologicznymi czy ortopedycznymi.
WSKAZANIA: schorzenia neurologiczne np. udar, stany po urazach mózgu (TBI), schorzenia ortopedyczne np. złamania ręki, spadek siły mięśniowej np. w stwardnieniu rozsianym (SM), zespoły bólowe, stany po operacjach i oparzeniach ręki, dziecięce porażenie mózgowe, rozwojowe zaburzenia koordynacji ruchowej u dzieci


ZAJĘCIA GRUPOWE „ZDROWY KRĘGOSŁUP” - CZWARTKI o 16.30

W dzisiejszych czasach dominuje siedzący tryb życia, który naraża nasz kręgosłup na przyjmowanie nieodpowiedniej pozycji, przeciążenia oraz osłabienie stabilizujących mięśni głębokich.
W związku z niską świadomością społeczeństwa na temat profilaktyki patologii związanych z przeciążeniami kręgosłupa istnieje potrzeba dodatkowej edukacji i terapii w tym zakresie.

Jako główne czynniki wymienia się:

 • stanowisko pracy niezgodne z normami ergonomii
 • wielogodzinna praca przy komputerze
 • zbyt dużo czasu spędzanego „za kierownicą”
 • przewlekły stres
 • odpoczynek w fotelu przed telewizorem zamiast aktywnych form ruchu
 • podnoszenie ciężarów w niewłaściwy sposób


Zajęcia „Zdrowy kręgosłup” mają charakter zarówno profilaktyczny, jak i terapeutyczny.

Ćwiczenia prowadzone są głównie w formie zajęć grupowych. Polecane są dla osób w różnym wieku oraz różnym poziomie aktywności fizycznej.

Szczególną uwagę poświęca się wzmacnianiu mięśni określających ułożenie miednicy m. in. pośladkowych, brzucha i bioder oraz mięśni głębokich odpowiedzialnych za stabilizację kręgosłupa.

Ćwiczenia te szczególnie przeznaczone są dla osób z takimi schorzeniami jak np.: przewlekły ból kręgosłupa, dyskopatia, rwa kulszowa lub zwyrodnienie kręgów.

Zajęcia rozpoczynają się rozgrzewką, następnie przechodzi się do sesji głównej (zawierającej ćwiczenia izometryczne, ćwiczenia z obciążeniem, z profesjonalnymi przyborami). Zakończone zostają rozciąganiem mięśni lub relaksacją.

Celem naszych terapeutów jest nauczenie wykonywania danych ćwiczeń z dużą dokładnością i świadomością.

Systematyczne ćwiczenia pomagają w utrzymywaniu prawidłowej postawy ciała, wzmocnieniu gorsetu mięśniowego i redukcji przykurczy mięśniowych.

Pomagają uniknąć bólu oraz wielu nieprzyjemnych konsekwencji wynikających z przyjmowania nieprawidłowej postawy.


ZAJĘCIA GRUPOWE „AKTYWNY SENIOR”

Ćwiczenia dla seniorów są sposobem na poprawę kondycji fizycznej, wzmocnienie mięśni, dotlenienie organizmu, obniżenie ciśnienie tętniczego krwi itp. Dzięki czemu uzyskać możemy większą sprawność w wykonywaniu codziennych czynności oraz zapobiegać urazom. Prowadzi to do podwyższenia jakości życia.
Osoby starsze często borykają się jednocześnie z kilkoma schorzeniami, co prowadzi do lęku przed aktywnością fizyczną. Odpowiednio dobrane ćwiczenia są bezpieczne dla osób starszych. Regularnie wykonywane polepszają kondycje psychofizyczną. Są nieodzowną pomocą w leczeniu wielu chorób przewlekłych lub depresji.
Indywidualnie dobierane jest tempo oraz sposób wykonywania ćwiczeń. Pozwala to na zminimalizowanie obciążeń przenoszonych na stawy i kręgosłup.

 • Zajęcia rozpoczynamy rozgrzewką, która zawiera w sobie ćwiczenia krążeniowe, izometryczne i rozciągające
 • W części głównej skupiamy się na ćwiczeniach kondycyjno-wzmacniających oraz polepszających koordynację i równowagę z wykorzystaniem maty Terrasensa® oraz innych przyborów
 • Zakończone są ponownym rozciąganiem mięśni, „wyciszaniem” organizmu i relaksacją połączoną z ćwiczeniami oddechowymi


JOGA – ŚRODY o 17.00

Joga jest jednym z sześciu systemów filozofii indyjskiej, która bazuje na odnalezieniu harmonii pomiędzy ciałem i umysłem.
Jednym z głównych elementów tej filozofii jest odpowiedni trening ciała. W świecie zachodnim utożsamiany z zestawem ćwiczeń fizycznych i umysłowych, uprawianych głównie dla zdrowia zwanych hatha-jogą.
W praktyce zajęcia z jogi oznaczają przyjmowanie i utrzymanie tzw. asan (pozycji jogi), pracę nad świadomym oddechem oraz naukę relaksacji.
Głównym celem zajęć jest poznanie własnego ciała, jego świadomość i uzmysłowienie sobie naszych ograniczeń oraz możliwości. Uczymy się w pełni wykorzystywać swój potencjał przekraczając nasze granice powoli i stopniowo. Oznacza to, że zajęcia z Jogi są dla każdego, gdyż uczestnicząc w nich indywidualnie czujemy i rozumiemy nasz organizm, co umożliwia nam podjęcie decyzji czy możemy wykonać daną asanę i jak długo ją utrzymać.

Praktykowanie Jogi pozwala na skuteczne i trwałe:

 • przywrócenie równowagi napięcia mięśniowego
 • przywrócenie zakresu ruchu w stawach
 • poprawę elastyczności i sprężystości układu mięśniowo-powięziowego
 • poprawę czucia własnego ciała w przestrzeni (własnej postawy ciała)
 • reedukację prawidłowych wzorców ruchowych
 • poprawę funkcjonowania narządów wewnętrznych
 • wyeliminowanie patologicznych nawyków ruchowych
 • obniżenie poziomu tkanki tłuszczowej
 • obniżenie poziomu napięcia psychofizycznego


Rozwijanie kontroli motorycznej ciała w połączeniu z relaksacyjnym wpływem tych ćwiczeń na ludzki umysł sprzyja szybkiemu powrotowi do zdrowia, zahamowaniu postępu już istniejących schorzeń lub powikłań oraz ograniczeniu niepełnosprawności ruchowej.ZOBACZ RÓWNIEŻ

Rehabilitacja i jakie zabiegi rehabilitacyjne wykonywane w Centrum DR SPALEK
Terapia w dr Spalek opiera się na indywidualnej pracy z pacjentem. Korzystamy z różnych metod pracy na tkankach miękkich jak masaż, masaż poprzeczny, terapia mięśniowo-powięziowa. Ponadto korzystamy z elementów terapii manualnej, terapii okluzyjnej – Flossing, Kinesiology tapingu i metod specjalnych (PNF, NDT-Bobath, Drenaż limfatyczny). Terapię uzupełniamy tradycyjnymi zabiegami fizykalnymi oraz najnowszymi rozwiązaniami w świecie fizjoterapii tak jak fala uderzeniowa, głęboką stymulację elektromagnetyczną Salus Talent czy laser wysokiej mocy (HILT – High Intensity Laser Therapy).

Fizykoterapia

Kinezyterapia

Terapia w podwieszaniu

Masaż

Głęboka stymulacja elektromagnetyczna

Terapia manualna

Terapia mięśniowo-powięziowa

Terapia okluzyjna - Flossing

Korekcja wad postawy

Profilaktyka upadków

Kinesiotaping Thera Band®