Profilaktyka upadków

Ćwiczenia o charakterze profilaktyki upadków skierowane są dla osób starszych, u których występują zaburzenia równowagi ciała. Zajęcia prowadzone są zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej. Ćwiczenia stabilizujące uzupełniane są zajęciami na powierzchniach niestabilnych.

Podczas zajęć pracujemy nad:

  • poprawą propriorecepcji (czucia głębokiego) i somatognozji (świadomości własnego ciała)
  • zwiększeniem siły mięśni stabilizujących
  • poprawą reakcji zwrotnych i równoważnych
  • poprawą koordynacji międzymięśniowej
  • poprawą świadomości ruchu ciała w przestrzeni


Ćwiczenia wykonywane są z wykorzystaniem innowacyjnych sprzętów do ćwiczeń sensomotorycznych i koordynacyjnych takich jak piłki rehabilitacyjne, platformy równoważne, trenery równowagi, dyski korekcyjne.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Co to jest trening rehabilitacyjny i czemu służy ?
Trening rehabilitacyjny jest indywidualnie dopasowanym zestawem ćwiczeń do danej osoby oraz jej dolegliwości. Pozwala na utrwalenie efektów terapii i zmniejsza ryzyko nawrotu kontuzji. Trening odbywa się pod ciągłym nadzorem fizjoterapeuty i/lub trenera personalnego z wykorzystaniem różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego i w oparciu o metody terapeutyczne takie jak kinezyterapię, pilates, ćwiczenia z elementami stabilizacji kręgosłupa, czy elementy treningu siłowego i wytrzymałościowego. Terapeuta kontroluje poprawność wykonywanych ćwiczeń.

Medyczny trening personalny

Trening przygotowania motorycznego

Trening sensomotoryczny