Badanie krzywizn kręgosłupa

MediMouse® to innowacyjne urządzenie służące do pomiaru krzywizn i zakresu ruchomości kręgosłupa zarówno w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej. Wyniki pomiarów są rejestrowane i obrazowane w formie danych liczbowych oraz wykresów graficznych.
Bezinwazyjny pomiar jest prosty, szybki, a zarazem dokładny (95% zgodności z rentgenem). Specjalny program komputerowy analizuje dane oraz dostarcza informacji potrzebnych do postawienia odpowiedniej diagnozy oraz przeprowadzenia właściwej terapii. Regularne pomiary ułatwiają kontrolę postępu leczenia oraz porównanie poszczególnych badań.

MediMouse® znajduje zastosowanie w dziedzinach, takich jak:

  • korekcja wad postawy
  • ortopedia
  • osteopatia
  • chiropraktyka
  • neurologia
  • medycyna sportowa
  • medyczna terapia treningowa
  • profilaktyka
  • „szkoła prostych pleców”

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Czemu służy Diagnostyka rehabilitacyjna?
Diagnostyka ma na celu określenie możliwie dokładnie dysfunkcji w organizmie pacjenta, będącej przyczyną zgłaszanych przez niego dolegliwości oraz mechanizmu ich powstawania. Opiera się na wywiadzie oraz badaniu funkcjonalnym. Ponadto określa się możliwości i ograniczenia w wykonywaniu przez pacjenta czynności dnia codziennego. Umożliwia to ułożenie planu terapii oraz dobranie odpowiednich działań i zabiegów terapeutycznych. Czasami diagnostykę uzupełniamy badaniem przy pomocy specjalistycznych urządzeń, na przykład: MediMouse® badający ruchomość i krzywizny kręgosłupa, BTS G-SENSOR 2 - analiza parametrów chodu, PAB PRO® - badanie siły mięśniowej, Vitality Screening Test - badanie równowagi na platformie równoważnej.

Analiza parametrów chodu

Badanie komponentów ciała

Badanie krzywizn kręgosłupa

Badanie równowagi