32 284 26 25  /  883 449 455

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w spółce TB Polska sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO) informuję, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest TB Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Gruzełki 19, NIP: 6452303392, REGON: 278018906, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 158142, tel: +48 32 382 06 90, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych opartych na  tej podstawie.

Dane osobowe przez okres trwania umowy oraz do 10 lat po jej zakończeniu.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak  ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości rejestracji w sklepie internetowym, a następnie brakiem możliwości zawarcia umowy.

Informujemy, że odbiorcami Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Spółki oraz Zarząd Spółki.

Podmiotami, którym przekazywane będą Państwa dane osobowe mogą być:

  1. dostawcy systemów informatycznych oraz podmioty świadczące usługi IT,
  2. podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi kadrowe, księgowe, usługi prawne,
  3. operatorzy pocztowi i kurierzy,
  4. operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
  5. organy uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane będą zabezpieczone poprzez zastosowanie odpowiednich procedur ochrony danych osobowych wdrożonych w Spółce.

Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub wystąpienia z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii danych.

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz, że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Informujemy również, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ODWIEDZ NAS:

CENTRUM DR SPALEK
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Gruzełki 19     

Tel : +48 32 284 26 25